كارگاه آموزشي امنيت در تلفن هاي همراه هوشمند در تاريخ 1396/07/26 با همكاري مركز آپا دانشگاه اراك در نمايشگاه الكامپ اراك برگزار شد، اين كارگاه آموزشي با حضور عموم مردم، اساتيد، مديران و كارشناسان و ديگر اقشار جامعه تشكيل شد، در ابتداي اين كارگاه آقاي مهندس ايمان اميني مباحثي در خصوص امنيت اطلاعات، تهديدات سايبري، تجزيه و تحليل تهديدات امنيتي،عنوان نمودند، در ادامه در خصوص امنيت تلفن هاي همراه، راه هاي نفوذ و ترفندهاي مهاجمين به تلفن هاي همراه، ايمن سازي تلفن هاي همراه ايراد نمودند، در ادامه به طور عملي نحوه نفوذ به تلفن هاي همراه مورد بحث و بررسي قرار گرفت و در پايان نكات مهمي در خصوص ايمن سازي و جلوگيري از نفوذ به تلفن هاي همراه مطالبي عنوان نمودند كه مورد استقبال شركت كنندگان قرار گرفت.

امنيت در تلفن هاي همراه هوشمند

امنيت در تلفن هاي همراه هوشمند

امنيت در تلفن هاي همراه هوشمند

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png