در روز دوشنبه 23 اسفند 95 از ساعت 8 الی 13 كارگاه آموزشي آشنايي با SqlInjection و راه‌هاي جلوگيري از آن توسط مهندس ايمان اميني، با حضور كارشناسان فناوري اطلاعات سازمان ها در اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان مركزي برگزار گرديد.

اين دوره به منظور آشنایی با SqlInjection و راه‌هاي جلوگيري از آن در سامانه هاي مختف ويندوز و وب برگزار گرديد.

 كارگاه آموزشي آشنايي با SqlInjection و راه‌هاي جلوگيري از آن

در اين دوره در ابتدا به مباحث امنيتي و تست نرم افزار، معرفي استاندارهاي تست امنيت پرداخته شد سپس در ادامه مختصري كوتاه از دستورات پر كاربرد SQL، بررسي مثال هاي عملي از SQL Injection بيان گرديد و به صورت عملي يكي از سايت هاي آنلاين بر روي وب، تست و به طور كامل با استفاده از SQL Injection هك گرديد.

 كارگاه آموزشي آشنايي با SqlInjection و راه‌هاي جلوگيري از آنكارگاه آموزشي آشنايي با SqlInjection و راه‌هاي جلوگيري از آن

 

در انتها به سوالات و مسائل كارشناسان در اين خصوص پاسخ داده شد.

 

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png