در تاريخ 1396/08/11 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی، اداره کل پدافند غیر عامل استانداری مرکزی، همايش مقابله با باج افزارها را با همكاري مركز آپا دانشگاه اراك با حضور اساتيد، مديران و كارشناسان فناوري اطلاعات سازمان هاي استان مركزي برگزار نمود. در ابتداي اين همايش مباحثي در خصوص انواع تهديدات سايبري، تجزيه و تحليل تهديدات امنيتي، معرفي انواع باج افزارها و نحوه كاركرد آنها، باج افزارهاي جديد منتشر شده و نحوه نفوذ آنها، نظير tyrant، sage، زئوس، badrabbit، حملات DDE و ... توسط مهندس ايمان اميني عنوان گرديد، در ادامه تجزيه و تحليل آماري در خصوص انواع حملات صورت گرفته در كشورهاي مختلف و داخل ايران بر اساس نوع باج افزارهاي سيستمي و تلفن هاي هوشمند، نحوه نفوذ برخي باج افزارها به صورت عملي، ايراد گرديد و در پايان راهكارهايي در خصوص مقابله با باج افزارها قبل و پس از آلودگي عنوان گرديد و مورد بحث و بررسي شركت كنندگان قرار گرفت.

باج افزار

باج افزار

باج افزار

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png