دوره آموزشي آشنايي با انواع حملات برنامه هاي كاربردي وب و راههاي مقابله با آنها در تاريخ 97/03/20 با همكاري مركز آپا دانشگاه اراك در سالن جلسات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی برگزار شد، اين كارگاه آموزشي با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان مرکزی و كارشناسان پليس فتا استان مركزي تشكيل شد، در ابتداي اين كارگاه آموزشي، كارشناس مركز آپا (ايمان اميني) مباحثي در خصوص تاريخچه و مفاهيم اوليه امنيت و مفاهيم آن، امنيت در سرويسهاي تحت وب، معرفي OWASP و انواع حملات و آسيب پذيري هاي موجود عنوان نمودند، در ادامه به صورت عملي از هر كدام از آسيب پذيري ها و حملات يك نمونه به طور عملي اجرا شد تا كارشناسان مربوطه نسبت به اين حملات و راههاي مقابله با آنها اطلاعات بيشتري كسب نمايند. و در پايان در خصوص مسائل مختلف و مشكلات موجود در سازمان هاي استان با كارشناسان بحث و گفتگو شد.

 

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png