دوره آموزشي اصول كدنويسي امن در تاريخ 97/04/04 با همكاري مركز آپا دانشگاه اراك در سالن جلسات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی برگزار شد، اين كارگاه آموزشي با حضور برنامه نويسان و کارشناسان فناوری اطلاعات شركت هاي نرم افزاري استان مرکزی تشكيل شد، در ابتداي اين كارگاه آموزشي، كارشناس مركز آپا (ايمان اميني) مباحثي در خصوص تاريخچه و مفاهيم اوليه امنيت و مفاهيم آن، امنيت در سرويسهاي تحت وب و نرم افزارهاي موبايل و ويندوز،انواع حملات و آسيب پذيري هاي موجود، چگونگي برقراري امنيت در طي طراحي و كد نويسي امن در انواع سامانه ها، عنوان نمودند، در ادامه به صورت عملي از هر كدام از آسيب پذيري ها و حملات يك نمونه به طور عملي اجرا شد تا كارشناسان مربوطه نسبت به اين حملات و راههاي مقابله با آنها اطلاعات بيشتري كسب نمايند. و در پايان در خصوص مسائل مختلف و مشكلات موجود در اين خصوص با شركت كنندگان بحث و گفتگو شد.

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png