دوره آموزشي اصول امنيتي در پشتيبان گيري در تاريخ 97/06/07 با همكاري مركز آپا دانشگاه اراك در سالن جلسات اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مرکزی برگزار شد، اين كارگاه آموزشي با حضور کارشناسان فناوری اطلاعات دستگاه های اجرایی استان مرکزی تشكيل شد، در ابتداي اين كارگاه آموزشي، كارشناس مركز آپا (مهندس ايمان اميني) مباحثي در خصوص تاريخچه و مفاهيم اوليه امنيت و مفاهيم آن، مفهوم و انواع پشتيبان، انواع روش هاي پشتيبان گيري، بررسي اشتباهات پشتيبان گيري، آموزش اصول و نكات امنيتي در امر پشتيبان گيري و ...، ايراد نمودند و در پايان در خصوص مسائل مختلف و مشكلات موجود در سازمان هاي استان با كارشناسان بحث و گفتگو شد.

دوره اصول امنيتي در پشتيبان گيريدوره اصول امنيتي در پشتيبان گيريدوره اصول امنيتي در پشتيبان گيريدوره اصول امنيتي در پشتيبان گيري

 

 

 

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png