اگر محقق هستید و برای انجام تحقیق خود نیاز به اطلاعات هک شده از سایت های بزرگ دنیا دارید. این وب سایت این دیتابیس ها را در اختیار شما قرار داده است.

https://databases.today

‫دسترسي به اطلاعات هک شده از سایت های بزرگ دنیا

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png