با توجه به آسیب پذیری Backdoor بر روی برند Hikvision و افشای جزئیات کامل آن منجر به این گشته تا بسیاری از دوربین های تحت شبکه این برند مورد حملات قرار بگیرند.
یک Backdoor توانایی امکان جعل هویت غیر قانونی هر حساب کاربری پیکربندی شده را (بر روی تجهیزات این برند) فراهم می کند. نکات کلیدی ای که در این گزارش و در تجزیه و تحلیل IPVM و آزمایش

در پشتي backdoor

این آسیب پذیری به آن اشاره شده است بدین شرح است:
جزئیات نشان می دهد که این آسیب پذیری در عین سادگی چقدر مشکل ساز می باشد.
ابزار سواستفاده از این backdoor در اینترنت منشتر شده است.
اکثریت بیشتر مدل های این برند همچنان آسیب پذیر می باشند.
افشای جزئیات پیش از آن که خود Hikvision آن را منتشر کند موجب دردسرهای جدیدی برای این برند شده است.
شرکت Hikvision باز هم در مقابل این موضوع سکوت کرده و نمایندگان آن ها نیز هیچ گونه اطلاع رسانی ای در این موضوع صورت نداده اند.

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png