اخیرا بدافزار باجگیری بنام nRansomware توسط گروه  MalwareHunterTeam شناسایی شده که پس از آلوده کردن سیستم کاربر و Encrypt کردن فایلهای او بجای پول درخواست می کند که قربانی از خودش 10 تا عکس برهنه بگیرد و برای باجگیر ارسال کند!!!

nransomware

باجگیران گفته اند که این عکسها را در سایتهای زیرزمینی خواهند فروخت!
پیغامی که باجگیر به قربانی میدهد:

“Your computer has been locked. You can only unlock it with the special unlock code,” the message reads in the screenshot.
و سپس:
The victim has to send an email to the attackers including ten nude photos. The attackers will then verify that images belong to the victim and provide the unlock code without charging any money.

این نخستین بار است که باجگیرها بجای زدن خسارت مادی به فرد قربانی به خسارت معنوی روی آورده اند و یقینا این بازی بسیار خطرناک خواهد بود!

  • 01.png
  • 02.png
  • 03.png
  • 04.png
  • 05.png
  • 06.png
  • 07.png
  • 08.png