وصله های امنیتی ذیل جهت پوشش ضعف عامل آلودگی و شیوع باج افزار WannaCry و به منظور پیشگیری منتشر گردیده است و در صورت آلوده شدن سیستم به این باج افزار مثمر نتیجه نخواهد بود. لذا خواهشمند است به منظور جلوگیری از هرگونه آلودگی تمامی رایانه های خود را با نصب این وصله ها ایمن نمایید.

جهت دریافت وصله امنیتی، ذیل عنوان نسخه سیستم عامل موردنظر خود، بر روی لینک کلیک راست کرده و گزینه Save Link As را انتخاب نمایید.

 

ویندوز سرور 2012 R2

windows8.1-kb4012213-x64_5b24b9ca5a123a844ed793e0f2be974148520349

ویندوز سرور 2012

windows8-rt-kb4012214-x64_b14951d29cb4fd880948f5204d54721e64c9942b

ویندوز سرور 2008 R2

windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3

ویندوز سرور 2008 نسخه 64 بیتی

windows6.0-kb4012598-x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76

ویندوز سرور 2008 نسخه 32 بیتی

windows6.0-kb4012598-x86_13e9b3d77ba5599764c296075a796c16a85c745c

ویندوز سرور 2003 نسخه 64 بیتی

windowsserver2003-kb4012598-x64-custom-enu_f24d8723f246145524b9030e4752c96430981211

ویندوز سرور 2003 نسخه 32 بیتی

windowsserver2003-kb4012598-x86-custom-enu_f617caf6e7ee6f43abe4b386cb1d26b3318693cf

ویندوز 10 نسخه 64 بیتی

windows10.0-kb4012606-x64_e805b81ee08c3bb0a8ab2c5ce6be5b35127f8773

ویندوز 10 نسخه 32 بیتی

windows10.0-kb4012606-x86_8c19e23de2ff92919d3fac069619e4a8e8d3492e

ویندوز 8.1 نسخه 64 بیتی

windows8.1-kb4012213-x64_5b24b9ca5a123a844ed793e0f2be974148520349

ویندوز 8.1 نسخه 32 بیتی

windows8.1-kb4012213-x86_e118939b397bc983971c88d9c9ecc8cbec471b05

ویندوز 8 نسخه 64 بیتی

windows8-rt-kb4012598-x64_f05841d2e94197c2dca4457f1b895e8f632b7f8e

ویندوز 8 نسخه 32 بیتی

windows8-rt-kb4012598-x86_a0f1c953a24dd042acc540c59b339f55fb18f594

ویندوز 7 نسخه 64 بیتی

windows6.1-kb4012212-x64_2decefaa02e2058dcd965702509a992d8c4e92b3

ویندوز 7 نسخه 32 بیتی

windows6.1-kb4012212-x86_6bb04d3971bb58ae4bac44219e7169812914df3f

ویندوز ویستا نسخه 64 بیتی

windows6.0-kb4012598-x64_6a186ba2b2b98b2144b50f88baf33a5fa53b5d76

ویندوز ویستا نسخه 32 بیتی

windows6.0-kb4012598-x86_13e9b3d77ba5599764c296075a796c16a85c745c

ویندوز XP نسخه 64 بیتی (سرویس پک 2)

windowsserver2003-kb4012598-x64-custom-enu_f24d8723f246145524b9030e4752c96430981211

ویندوز XP نسخه 32 بیتی (سرویس پک 3)

windowsxp-kb4012598-x86-custom-enu_eceb7d5023bbb23c0dc633e46b9c2f14fa6ee9dd